Skip to main content

Hvordan tenker vi?

Vi endrer liv

Hos oss er alle deltagere. Enten du er med som ledsager, samarbeidspartner eller er den som trenger hjelp til ulike aktiviteter. Mange forbinder Ridderrennet med funksjonshemmede som får hjelp av funksjonsfriske til fysisk aktivitet. Vi tenker heller på det som flotte muligheter til å møte mennesker som gjør deg klokere, gladere og rikere. For vi har alle noe å lære av hverandre.

Gjennom mange år har vi sett at den største verdien av disse møtene er det kanskje de funksjonsfriske som opplever. Det å bli kjent med mennesker som hver eneste dag møter større utfordringer enn de fleste av oss kan fatte, gjør noe med deg. Det setter verdifulle spor.

Læring og mestring

Med litt hjelp får vi alle til litt mer. Forsvaret har alltid vært en viktig samarbeidspartner for Ridderrennet. De tilrettelegger for gjennomføringen og gir oss uvurderlig hjelp. Det de får tilbake er soldater som er blitt en erfaring rikere og som opplever at samhold og felleskap bidrar til å gjøre livet bedre.

Vi får også ledsagere gjennom våre andre samarbeidspartnere. Ansatte i bedrifter som i løpet av noen dager får oppleve en helt annen hverdag enn den de er vant til. Vi er det lille pusterommet fra hverdagen hvor du kan føle deg godt ivaretatt.

Kontrast til hverdagen

Vi står utenfor den organiserte idretten, men har tett samarbeid med særforbundene på alle våre aktiviteter og vårt tilbud favner alle som ønsker å komme. Vi krever ikke forhåndskunnskap om aktivitetene du kan prøve. Bare at du har lyst til å utfordre deg selv. Og bli kjent med nye mennesker.

Har du lyst til å vite mer om å bli ledsager? Klikk her.

1 + 1 er så mye mer enn 2

Uansett hvem vi er så trenger vi alle sammen ledsagere i livet. Og verdien av samspillet mellom ledsagere og deltakerne på våre arrangementer er så mye mer enn 1+1. Noen knytter vennskap for livet og alle kjenner på gleden av å møte mennesker som er ulike dem selv og å lære av hverandre.

Alle våre arrangementer er satt opp med ledsagertjeneste gjennom vårt samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi inngår som en del av pensum hvor studenter i fag for fysisk aktivitet og helse får praktisk opplæring gjennom ledsagertjenesten. Alt under god kontroll fra skolen og i samarbeid med oss. Våre frivillige og instruktører har mange års erfaring fra idrett og tilrettelagte tilbud. I tillegg har vi et faglig samarbeid med relevante særforbund i Norges Idrettsforbund.

Ut på tur – aldri sur

Det er ikke bare vi som tror at natur er god medisin. Forskning viser at å være i naturen reduserer stress og øker lykkefølelse samt skaper trygghet og velbehag. Sanseinntrykkene våre skjerpes og når vi legger til fysisk aktivitet, gode møteplasser og et mangfoldig sosialt program så bygger vi både fysisk og psykisk helse.

Og dette er viktig. Funksjonshemmede er i mindre grad enn andre fornøyde med livet. Mange har dårlig helse, for få har jevnlig sosial omgang og alt for mange kommer ikke inn i arbeidslivet. Det kan med rette både oppleves urettferdig og deprimerende. Da er det ekstremt viktig å skape arenaer og tiltak som kan bidra positivt i en annen retning.

Å stimulere til en aktiv og meningsfull hverdag for personer med funksjonsnedsettelse er det aller viktigste vi gjør. Det er grunnen til at Ridderrennet finnes og er viktige både for enkeltpersoner, men også for samfunnet vi alle er en del av.

Våre riddere

See all

Our partners