Skip to main content

Historien

Fra 1964 til i dag

Vår grunnlegger Erling Stordahl startet i 1964 Ridderrennet. I dag har skirennet Ridderennet blitt en del av en vintersportuke, kalt Ridderuka med mange aktiviteter, og gitt navn til foreningen. Foreningen startet som en venneforening, men drives i dag med styret og administrasjon. Foreningen rommer i dag  aktiviteter gjennom året.

Se film fra det aller første Ridderrennet fra NRK

Erling Stordahl var musiker, kultarbeider og idrettsmann og hadde på 60 tallet en idé om at også blinde kunne gå skirenn. Ideen gikk ut på å bruke Forsvaret, og daværende hærsjef stilte seg meget positivt til dette dristige og nye fremstøtet innenfor skisporten i Norge. På det aller første Ridderrennet deltok nærmere 100 offiserer og menige samt en rekke weaseler og annet nødvendige utstyr til sambands- og sikringstjenesten. Og slik var forsvarets medvirkning til at det første Ridderrennet ble til – søndag 12.april 1964. Forsvaret gjør en uvurderlig jobb for å sikre gjennomføringen av Ridderuka, og vi er svært takknemlig for det gode samarbeidet.

Selv Kong Olav synes ideen var oppsiktsvekkende god, og det var også han som åpnet Ridderrennet i 1964, og sendte de to første deltakerne ut i løypene. Siden har vi gjennom alle år hatt et godt forhold til kongehuset som har stilt opp på Ridderrennet, og vi er svært takknemlig for at Prinsesse Märtha Louise i dag er rennets høye beskytter.

Spor mot lyset med Erling Stordahl

Filmen er en reportasje fra helsesportsenteret på Beitostølen fra 1972, med særlig vekt på Ridderrennet og den deltakelse Forsvaret hadde i gjennomføringen av rennet for blinde og svaksynte.

Våre riddere

See all

Our partners